Автоматизація торгівлі та складського обліку в компанії ТзОВ «Богдан»

Конкретна сфера використання: побутова хімія
Загальна кількість автоматизованих робочих мість: 8
Середня кількість одночасних підключень: 8
Об’єкт впровадження: ТзОВ «Богдан»
Компоненты: Управління торгівлею
Базова конфигурація: Управління торговим підприємством для України


Основним видом діяльності компанії ТзОВ «Богдан» є роздрібна торгівля побутової хімії та інших промислових товарів. Для вирішення задачі по ефективній автоматизації роздрібної торгівлі та складського обліку в ТзОВ «Богдан» вибраний програмний продукт «1С:Управління торгівлею 8 для України», по причині наявності готових рішень та можливості гнучкої настройки для автоматизації різних напрямків обліку згідно потреб замовника.
У даний час автоматизовано:
•  Облік торгових операцій склад
        •  Склад
        •  Автоматизовано робочі місця касирів
        •  Автоматизовано робоче місце зав. Складу
        •  Ведення управлінського обліку
Для впровадження програмного продукта «1С: Управління торгівлею 8 для України» вибрана компанія ТзОВ «Коплекс».
При введенні було проведене необхідне навчання спеціалістамифірми ТзОВ «Коплекс».

КОМПЛЕКС 2016 ©