Випущена нова (1.2.31.9) версія конфігурації 1С:Бухгалтерія 8 для України, редакція 1.2.

       Нове у версії:

 • Податок на прибуток - 2015
  • Налаштування облікової політики
   • Додане налаштування облікової політики "Визначати об'єкт оподаткування без коригувань фінансового результату". Прапорець заповнюється платниками, які прийняли рішення не застосовувати коригування фінансового результату (крім відємного залишку минулих періодів) відповідно до п. 134.1.1 ПКУ
   • ВАЖЛИВО! У релізі 1.2.31 не реалізований облік різниць з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню. Облік різниць буде автоматизовано в наступних релізах, після затвердження нової форми Декларації з прибутку
  • Облік активів, доходів і витрат
   • Зміни в Плані рахунків бухгалтерського обліку
    • Для рахунків активів, облік яких ведеться в розрізі податкових призначень ПДВ додані ознаки ведення податкового обліку по податкових призначеннях ПДВ
    • Для рахунків необоротних активів, для яких ПКУ передбачає паралельний облік вартості за даними бухгалтерського та податкового обліку додані ознаки ведення податкового обліку за сумами п/о
   • Облік необоротних активів
    • У бухгалтерському та податковому обліку амортизація може нараховуватися різними методами, причому в податковому обліку заборонений виробничий метод; можуть бути вказані різні строки корисного використання
   • Облік капітальних інвестицій
    • Відповідно до ст. 138 ПКУ, починаючи з 01.01.2015 амортизується вартість необоротних активів і визначається відповідно з бухгалтерським стандартом. Це означає, що вартість необоротного активу за даними бухгалтерського та податкового обліку в момент прийняття до обліку завжди збігаються. Всі різниці, передбачені ст. 138 і 140 ПКУ, нараховуються в періоді придбання (будівництва) необоротного активу, впливають на прибуток, що підлягає оподаткуванню цього періоду і не впливають на нарахування амортизації необоротного активу
   • Облік запасів
    • Відповідно до ст. 138, 140 ПКУ, всі різниці, пов'язані з придбанням (створенням) запасів, нараховуються в періоді придбання (створення), впливають на прибуток, що підлягає оподаткуванню цього періоду і не впливають на визначення собівартості реалізації (списання) запасу
   • Облік доходів і витрат
    • Починаючи з 01.01.2015, ПКУ не передбачає нарахування доходів і витрат за даними податкового обліку для визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню.
    • Починаючи з 01.01.2015, ПКУ не передбачає роздільний облік прибутку звичайної діяльності, діяльності, що підлягає патентуванню, пільгової та ін. діяльності, а також обмежень при визнанні витрат негосподарської діяльності
 • Регламентовані звіти
  • Повідомлення про прийом працівника на роботу
   • Згідно з Постановою КМУ № 413 від 17.06.2015 реалізований новий звіт "Повідомлення про прийом працівника на роботу"
 • Бухгалтерський облік
  • Зміни в Плані рахунків
   • Згідно з наказом Мінфіну № 573 від 18.06.2015, додані субрахунки 315 "Спеціальні рахунки в національній валюті" і 316 "Спеціальні рахунки в іноземній валюті"
Способи отримання оновлень типових конфігурацій для 1С:Підприємство: 8*:

 Користувачі і партнери можуть здійснити оновлення за допомогою:

-          вбудованого в типові конфігурації механізму інтернет-підтримки;

-          завантажити оновлення безпосередньо з сайту технічної підтримки;

      -          звернутись до наших спеціалістів.

*Дані послуги надаються за наявності діючого договору 1С:ІТС Україна.


Возврат к списку

КОМПЛЕКС ©