Шановні користувачі  1С:Підприємство!

Для забезпечення актуальності, безперебійної і комфортної роботи програм для автоматизації бізнесу, а також отримання консультаційних та інформаційних послуг з питань ведення обліку і роботі в програмах для автоматизації бізнесу, користувачам надаються різні сервіси інформаційно-технологічного супроводу (ІТС).

Для підтримки якості сервісів ІТС на високому рівні, планується змінити склад існуючих пакетів сервісів ІТС, додати нові пакети сервісів ІТС, спростити умови розповсюдження сервісів, а також змінити ціни на існуючі пакети сервісів ІТС.

Зміна у складі та номенклатурі пакетів сервісів ІТС

З 1 липня 2020 року в перерахованих нижче тарифних пакетах ІТС зміниться склад сервісів, що входять у конкретний пакет, а також зміняться умови надання доступу до сервісів з цих пакетів.

Для існуючих користувачів зазначених тарифних пакетів ІТС всі описані зміни набудуть чинності з 1 липня 2020 року без зміни вартості.

Пакет онлайн-сервісів "ІТС ТЕХНО"

У складі тарифного пакету "ІТС ТЕХНО" зміниться доступ до матеріалів інформаційної системи ІТС (ІС ІТС) – буде відключений доступ до методичної підтримки програм для автоматизації бізнесу, крім доступу до документації.

Склад сервісів у тарифному пакеті "ІТС ТЕХНО" з 01.07.2020 р.:

Періодичність оформлення договорів ІТС за тарифним пакетом "ІТС ТЕХНО" не зміниться (6 або 12 місяців).

Пакет онлайн-сервісів "ІТС ПРОФ"

У складі тарифного пакету "ІТС ПРОФ" збільшиться кількість консультацій в сервісі "Консультації аудитора" з однієї на рік до 12 на рік, а також буде додано сервіс "FREDO ДокМен".

Склад сервісів у тарифному пакеті "ІТС ПРОФ" з 01.07.2020 р.:

Зміниться кількість варіантів періодів оформлення договорів ІТС за тарифним пакетом "ІТС ПРОФ": до існуючих періодів на 1, 3, 6, 12 місяців (з оплатою за весь період або із щомісячною оплатою) буде додано варіант оформлення договору на 24 місяці з оплатою за весь період.

Програма лояльності розповсюджується на всіх користувачів, які безперервно продовжують договори за тарифом "ІТС ПРОФ", крім продовжень на 24 місяці (в останньому випадку програма лояльності не діє).

Пакет онлайн-сервісів "Тех.підтримка"

При роботі з програмами для автоматизації бізнесу користувачі регулярно звертаються на лінію консультацій для отримання відповідей на питання, що виникають в процесі використання (сервіс "Лінія консультацій"), переглядають відео-записи лекцій про функціональні можливості програм (сервіс "Лекторій"), читають матеріали бази знань, які розміщені на Інтернет-ресурсі ІТС (сервіс "Інформаційна система ІТС"), а також періодично оновлюють нормативно-довідкову інформацію (ставки податків і зборів, індекси інфляції, класифікатори та ін.) в своїх програмах (сервіс "RDI Service").

Раніше повний доступ до даних сервісів був включений тільки до складу пакету онлайн-сервісів "ІТС ПРОФ", а частковий доступ був у користувачів пакету онлайн-сервісів "ІТС ТЕХНО" (одна консультація в місяць у сервісі "Лінія консультацій" і обмежений доступ до сервісу "ІС ІТС" ) і користувачів базових програмних продуктів для автоматизації бізнесу (доступ до лінії консультацій без можливості читання матеріалів інформаційної системи ІТС, на яку часто посилається у відповідях лінія консультацій). Інші користувачі ліцензійних продуктів не мали можливості використовувати перераховані сервіси.

З урахуванням раніше описаних змін у складі пакету онлайн-сервісів "ІТС ТЕХНО", а також для розширення аудиторії користувачів сервісів технічної підтримки з 01.07.2020 року планується відкрити продаж доступу до пакету сервісів "Тех.підтримка", який включає:

Доступ до пакету сервісів "Тех.підтримка" може придбати користувач будь-якого ліцензійного продукту для автоматизації бізнесу терміном на 12 місяців на умовах оплати за весь період (вартість підключення див. у Додатку).

Можна оформити один доступ до пакету сервісів "Тех.підтримка" на один реєстраційний номер програмного продукту.

Даний пакет онлайн-сервісів може бути цікавий:

Онлайн-сервіс "RDI Service"

З моменту запуску сервісу "RDI Service" у вересні 2019 року, можливість використовувати функції сервісу були тільки у користувачів пакету "ІТС ПРОФ".

З 01.07.2020 року планується відкрити продаж доступу до сервісу "RDI Service" користувачам будь-якого ліцензійного продукту для автоматизації бізнесу терміном на 12 місяців на умовах оплати за весь період.

Можна оформити один доступ до онлайн-сервісу "RDI Service" на один реєстраційний номер програмного продукту.

Вартість підключення доступу до онлайн-сервісу "RDI Service" див. у Додатку.

Нові пакети онлайн-сервісів "FREDO"

На додаток до існуючих можливостей підключення до сервісів "FREDO Звіт" і "FREDO ДокМен" з 01.08.2020 р. додаються нові пакети сервісів "FREDO" для юридичних осіб та для фізичних осіб – підприємців (ФОП), які надають доступ відразу до сервісу здачі електронної звітності та адміністрування ПДВ ("FREDO Звіт") і електронного документообігу ("FREDO ДокМен"), і при цьому коштують дешевше, ніж вартість підключення до кожного із зазначених сервісів окремо.

Склад пакету для юридичних осіб:

Склад пакету для ФОП:

Доступ до сервісів "FREDO" за відповідними тарифними пакетами надається будь-якому ліцензійному користувачеві програми для автоматизації бізнесу терміном на 12 місяців на умовах оплати за весь період. Крім цього, на реєстраційний номер програмного продукту для автоматизації бізнесу, на який вже оформлений тариф, що включає сервіси "FREDO", можна підключити додаткову юридичну особу або ФОП за відповідним тарифом сервісів "FREDO" на термін від одного до 12 місяців.

Вартість нових тарифних пакетів доступу до сервісів "FREDO" див. у Додатку.

Новий пакет онлайн-сервісів "Бухгалтерський"

З 01.08.2020 р. для користувачів буде доступний новий пакет онлайн-сервісів "Бухгалтерський", в який входять онлайн-сервіси ІТС, які допомагають користувачам бухгалтерських або облікових програм полегшити повсякденну рутинну роботу. Основна ідея випуску такого пакета – запропонувати користувачам ліцензійних продуктів єдиний пакет онлайн-сервісів, корисних бухгалтеру з перших годин роботи в програмі, з вартістю нижче, ніж покупка доступу до кожного онлайн-сервісу окремо.

Склад сервісів у тарифному пакеті "Бухгалтерський":

Пакет онлайн-сервісів "Бухгалтерський" зможуть придбати користувачі будь-якого ліцензійного продукту для автоматизації бізнесу терміном на 12 місяців на умовах оплати за весь період. Вартість пакету онлайн-сервісів "Бухгалтерський" див. у Додатку.

Можна оформити один пакет онлайн-сервісів "Бухгалтерський" на один реєстраційний номер програмного продукту.

Зміна правил оформлення доступу до онлайн-сервісів FREDO

Для уніфікації порядку оформлення доступу до онлайн-сервісів "FREDO" з 1 липня 2020 року змінюються правила продажу доступу до онлайн-сервісу "FREDO Звіт":

  1. Знімаються з продажу перераховані нижче позиції доступу до онлайн-сервісу "FREDO Звіт":
  1. Скасовуються правила:
  1. Додаються нові позиції (ціни на нові позиції див. у Додатку.):

Доступи до пакетів онлайн-сервісів "FREDO" на 12 місяців для юридичної особи або ФОП на ССО можуть оформлюватись зареєстрованим користувачам будь-яких ліцензійних продуктів для автоматизації бізнесу у разі відсутності у них договору ІТС ПРОФ.

Додаткові підключення доступів до пакетів онлайн-сервісів "FREDO" для юридичної особи або ФОП на ССО можуть оформлюватись зареєстрованим користувачам будь-яких ліцензійних продуктів для автоматизації бізнесу, для яких оформлено основне підключення (договір ІТС ПРОФ, доступ до пакетів онлайн-сервісів "FREDO" на 12 місяців). Період підписки на додаткові підключення може бути – від 1 місяця до 12 місяців, але не більше періоду закінчення основного підключення.

Додаткові підключення доступу до онлайн-сервісів "FREDO Звіт" і "FREDO ДокМен" можуть оформлюватись зареєстрованим користувачам будь-яких ліцензійних продуктів для автоматизації бізнесу незалежно від наявності/відсутності інших пакетів онлайн сервісів (ІТС, FREDO, Бухгалтерський) на термін від 1 до 12 місяців. Рекомендується синхронізувати терміни доступів до онлайн-сервісів "FREDO Звіт" і "FREDO ДокМен", які оформлені на один реєстраційний номер програмного продукту.

Таким чином, правила продажу доступів до онлайн-сервісів "FREDO Звіт" і "FREDO ДокМен" уніфіковані та зроблені максимально простими.

Планова зміна цін на пакети ІТС і сервіси ІТС

Ціни на інформаційно-технологічний супровід не змінювалися з жовтня 2017 року, але при цьому постійно збільшуються витрати на якісну розробку і підтримку типових рішень, додавання нових сервісів ІТС та розвиток існуючих сервісів, а також на якісне обслуговування користувачів. Для забезпечення якісної і безперебійної підтримки заздалегідь оголошуємо про підвищення цін:

Нові ціни наведені у Додатку до цього листа.

Як і раніше діє програма лояльності, за якою користувачі пакета онлайн-сервісів ІТС ПРОФ при укладанні чергового договору ІТС ПРОФ отримують знижку в залежності від дати закінчення і тривалості попереднього договору.

Звертаємо увагу:

Додаток

Ціни на ІТС з 01.07.2020 р.

Вид договору ІТС

Договір

Рекомендована роздрібна ціна договору ІТС, грн., 
без ПДВ

Доступ до пакету онлайн-сервісів за тарифом ІТС ПРОФ

 

24 міс.

19800

 

12 мес.

9900

 

6 міс.

5400

 

3 міс.

3000

 

1 міс.

1500

 

пільговий супровід 12 міс. за схемою 8+4

5800

 

із щомісячною оплатою

900

Доступ до пакету онлайн-сервісів за тарифом ІТС ТЕХНО 

 

12 міс.

6600

 

6 міс.

3900

 

із щомісячною оплатою

660

Апгрейд з ІТС ТЕХНО на ІТС ПРОФ

 

доплата за 1 місяць

300

 

доплата за 2 місяці

600

 

доплата за 3 місяці

900

 

доплата за 4 місяці

1200

 

доплата за 5 місяців

1500

 

доплата за 6 місяців

1800

 

доплата за 7 місяців

2100

 

доплата за 8 місяців

2400

 

доплата за 9 місяців

2700

 

доплата за 10 місяців

3000

 

доплата за 11 місяців

3300

 


Ціни на ІТС ПРОФ за програмою лояльності з 01.07.2020 р.

Придбаний договір ІТС

Тривалість попереднього договору ІТС

24, 12 міс. або 
пільговий 8+4

6 міс.

3 міс. 
(у т. ч. пільговий)

1 міс.

Рекомендована роздрібна ціна договору ІТС, грн., без ПДВ

ІТС ПРОФ на 12 місяців

8700

9300

9600

9800

ІТС ПРОФ на 6 місяців

4800

5100

5250

5350

ІТС ПРОФ на 3 місяці

2700

2850

2925

2975

ІТС ПРОФ на 1 місяць

1400

1450

1475

1490

Ціни на пакет онлайн-сервісів "Тех.підтримка" з 01.07.2020 р.

Вид доступу до онлайн-сервісу

Рекоменд. роздрібна ціна,  грн., без ПДВ

 
 

Доступ до пакету онлайн-сервісів "Тех.підтримка" на 12 міс.

3000

 

Ціни на онлайн-сервіс "RDI Service" з 01.07.2020 р.

Вид доступу до онлайн-сервісу

Рекоменд. роздрібна ціна,  грн., без ПДВ

 
 

Доступ до онлайн-сервісу "RDI Service" на 12 міс.

720

 

Ціни на онлайн-сервіси "FREDO" з 01.08.2020 р.

Вид доступу до онлайн-сервісу

Рекоменд. роздрібна ціна,  грн., без ПДВ

 
 

Доступ до пакету онлайн-сервісів "Бухгалтерський" на 12 міс.

5900

 

Доступ до пакету онлайн-сервісів "FREDO" для юр. особи на 12 міс.

3000

 

Доступ до пакету онлайн-сервісів "FREDO" для юр. особи (додаткове підключення) на 1 міс.

250

 

Доступ до пакету онлайн-сервісів "FREDO" для ФОП на ССО на 12 міс.

1200

 

Доступ до пакету онлайн-сервісів "FREDO" для ФОП на ССО (додаткове підключення) на 1 міс.

100

 

Доступ до онлайн-сервісу "FREDO Звіт" для юр. особи (додаткове підключення) на 1 міс.

200

 

Доступ до онлайн-сервісу "FREDO Звіт" для ФОП на ССО (додаткове підключення) на 1 міс.

30

 

Доступ до онлайн-сервісу "FREDO ДокМен" (додаткове підключення) на 1 міс.

83

 

 


Ціни на онлайн-сервіс ІТС Галузевий з 01.09.2020 р.

Вид сервісу 
ІТС Галузевий

Кількість місяців

Рекомендована роздрібна ціна, грн., 
без ПДВ

Доступ до онлайн-сервісу ІТС Галузевий 1-ї категорії

 

1 міс.

540

 

3 міс.

1170

 

6 міс.

2160

 

12 міс.

4050

 

Пільговий 12 міс. (8+4)

2700

Доступ до онлайн-сервісу ІТС Галузевий 2-ї категорії

 

1 міс.

1080

 

3 міс.

2340

 

6 міс.

4320

 

12 міс.

8100

 

Пільговий 12 міс. (8+4)

5400

Доступ до онлайн-сервісу ІТС Галузевий 3-ї категорії

 

1 міс.

2160

 

3 міс.

4680

 

6 міс.

8640

 

12 міс.

16200

 

Пільговий 12 міс. (8+4)

10800

Доступ до онлайн-сервісу ІТС Галузевий 4-ї категорії

 

1 міс.

3240

 

3 міс.

7020

 

6 міс.

12960

 

12 міс.

24300

 

Пільговий 12 міс. (8+4)

16200


Возврат к списку

КОМПЛЕКС ©