Керiвник 1С:Підприємство 8

Керiвник 1С:Підприємство 8

"Керiвник 1С:Підприємство 8" - програма для управлінського фінансового обліку. Конфігурація дозволяє відстежувати рентабельність бізнесу, при цьому фінансові результати визначаються окремо по кожному напряму діяльності. Реалізований в програмі Управлінський баланс дає можливість встановити абсолютний контроль над всіма активами і пасивами підприємства.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

"Керівник 1С:Підприємство 8" дозволяє реалізувати 5 основних завдань:

- Визначити рентабельність напрямів діяльності

-Сформувати Управлінський баланс

                                  -Відстежувати і контролювати грошові потоки

                                  -Консолідувати дані

                                  -Вести роздільний облік по Центрах Фінансової Відповідальності (ЦФВ)

Визначення рентабельності напрямів діяльності

Продукт "Керівник 1С:Підприємство 8" призначений для управлінського фінансового обліку і дозволяє оперативно визначати прибуток, отриманий в результаті діяльності підприємства. При цьому в звітах програми відображається як сума прибутку по підприємству в цілому, так і по кожному напряму діяльності окремо. В результаті, керівництво і власники бізнесу можуть ясно побачити, який напрям приносить гроші, а який - втрачає, а також отримати фінансові результати роботи компанії.

Формування Управлінського балансу

Розроблений в програмі звіт Управлінський баланс надає керівникові можливість глянути на свій бізнес "зверху". У одному звіті відображається повна картина фінансового стану підприємства, всі його активи і пасиви: заборгованості в розрахунках з контрагентами, залишки в касах і на розрахункових рахунках, вартість товарів на складах, поточна величина капіталу компанії, а також інші важливі показники стану підприємства. В Управлінському балансі завжди видно, за рахунок чого утворені активи підприємства: за рахунок власних засобів або взятих кредитів. Відповідно, можна оцінити фінансову стійкість бізнесу.

Відстежування і контроль грошових потоків

При фіксації кожного поступлення або платежу в програмі вказується стаття руху грошей. Тому звіти програми завжди показують, на що гроші були витрачені і з яких джерел отримані. Спеціалізовані документи дозволяють планувати рухи грошових коштів. Порівнюючи плановані показники з фактичними, можна ефективно контролювати виконання бюджету руху грошових коштів.

Консолідація даних

Для багатьох користувачів буде зручно використовувати продукт "Керівник 1С:Підприємство 8" як середовище консолідації даних. Розроблений механізм імпорту дозволяє переносити інформацію з конфігурацій "Бухгалтерія для України" і "Управління торгівлею", а також їх локалізацій для України, Білорусі і Казахстану. Дані переносяться не у вигляді звідної інформації, а у вигляді господарських операцій.

Облік по Центрах Фінансової Відповідальності (ЦФВ)

Версія ПРОФ програми "Керiвник " дозволяє вести роздільний облік доходів, витрат, поступлень і платежів по підрозділах - Центрах Фінансової Відповідальності (ЦФВ). Ведення обліку по ЦФВ дозволяє точно визначити суму витрат кожної структурної одиниці компанії, а значить стає можливим визначити точний фінансовий результат діяльності окремого підрозділу. Відповідно, зарплату начальників відділів можна прив'язати до прибутку довіреним йому підрозділів. Така система дозволяє звести до мінімуму "необов'язкові" витрати і істотно понизити витрати підприємства.

Версії програми

Програма "Керівник 1С:Підприємство 8" випускається в трьох версіях: "Базова", "Стандарт" і "ПРОФ". Незалежно від того, яку версію вибрав користувач, він отримує повний набір інструментів для ведення управлінського фінансового обліку, тобто зможе визначати фінансові результати і контролювати активи і пасиви підприємства.

ПОРІВНЯЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРСІЙ

Порівняльна характеристика версій "Базова", "Стандарт" і "ПРОФ" конфігурації "1С:Керiвник 8" представлена в таблиці.

Версії конфігурації

Базова      версія

Версія "Стандарт"

Версія    "ПРОФ"

Необмежена кількість валют при обліку грошових коштів і взаєморозрахунків

Не більше трьох

Не більше трьох

+

Облік товарно-матеріальних цінностей і майна підприємства

+

+

+

Облік розрахунків з контрагентами і співробітниками

+

+

+

Облік випуску продукції при короткому виробничому циклі.

+

+

+

Визначення прибутку і збитків по видах бізнесу, проектах

+

+

+

Контроль над грошовими потоками підприємства по статтях руху грошових коштів

+

+

+

Формування Управлінського балансу підприємства

+

+

+

Імпорт даних з "Бухгалтерія" і "Управління торгівлею"

+

+

+

Облік ТМЦ по складах

 

+

+

Можливість зміни конфігурації програми під специфіку підприємства

 

+

+

Багатокористувацький режим, підтримка клієнт-серверного варіанту роботи

 

+

+

Підтримка територіально-розподіленої інформаційної бази

 

+

+

Облік випуску продукції при тривалому циклі. Незавершене виробництво.

 

 

+

Розподіл загальних витрат між видами бізнесу постатейно

 

 

+

Визначення прибутку і збитків підприємства по підрозділах (ЦФВ)

 

 

+

Контроль над грошовими потоками по підрозділах

 

 

+

 

  


 Вартість : Базова версія - 3 720,00 грн        

                   Версія "Стандарт" - 10 200,00 грн         

                   Версія "ПРОФ" - 18 000 грн

 


КОМПЛЕКС ©