Управління невеликою фірмою

Управління невеликою фірмою

Програмний продукт «Управління невеликою фірмою для України» призначений для автоматизації облікової та управлінської діяльності невеликого підприємства. Програма дозволяє організувати на підприємстві наскрізний документообіг і єдину інформаційну систему. 

 

Автоматизація різних видів бізнесу: 

- виробництво продукції

- надання послуг (сервіс)

- підрядні (проектні) роботи

- торгівля

 

У програмі охоплено основні ділянки операційної діяльності: 

виконання робіт, надання послуг, виробництво продукції, маркетинг та продаж, постачання та закупівля, запаси і склад, грошові кошти, необоротні активи, фінанси, кадри і розрахунки з персоналом. 

Програма дозволяє реєструвати і формувати більшість первинних документів господарської діяльності підприємства: 

торгівельно-закупівельних, фінансових, складських, виробничих. 

Для реєстрації господарських операцій використовуються електронні документи, які дозволяють отримувати друковані форми.

 

Поділ функцій з «Бухгалтерія  для України».

Щоб використовувати програму «Управління невеликою фірмою для України», знати бухгалтерський та податковий облік не потрібно. Бухгалтерський і податковий облік можна вести паралельно з допомогою програми «Бухгалтерія для України». Причому, щоб не вводити ті ж самі дані повторно, передбачена можливість передавати облікові дані з програми «Управління невеликою фірмою для України» в «Бухгалтерія 8 для України».

 

Інтерфейс програми «Управління невеликою фірмою для України» надає засоби і механізми, які забезпечують легкість освоєння для початківців і високу швидкість роботи для досвідчених користувачів. Робочий стіл програми містить навігаційну схему, що забезпечує швидкий доступ до необхідних відомостей і поточним завданням співробітника.

 

Можливості для аналізу та планування: 

Програма надає керівництву підприємства і управлінцям, що відповідають за розвиток бізнесу, можливості для аналізу, планування і гнучкого управління ресурсами компанії для підвищення її конкурентоспроможності. 

Менеджерам і співробітникам, що безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницькою і іншою діяльністю по забезпеченню процесу виробництва, надаються інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи по своїх напрямках.

 

 

Торгівля в «Управління невеликою фірмою для України»

- Ведення бази клієнтів 

- Реєстрація та зберігання номенклатури товарів

- Облік продажу товарів - з складу і під замовлення, в кредит і за передоплатою, продаж товарів, прийнятих на комісію, передача на реалізація комісіонеру, в розрізі клієнтів 

- Оформлення документів - рахунки, накладні, рахунки-фактури і т. д. 

- Облік різних видів знижок і націнок 

- Ведення прайс-листа 

- Реєстрація замовлень покупців 

- Резервування товарів під замовлення клієнтів 

- Об'єднання замовлень покупців в проекти 

- Реєстрація та зберігання договорів з покупцями і замовниками

- Контроль забезпечення замовлення покупця

- Контроль виконання планів продаж по підрозділах, відповідальним, товарах

- Відстеження виконання графіків відвантаження за замовленням покупців

- Аналіз продаж в розрізі клієнта, замовлення, товару, підрозділу та відповідального

- Порівняльний аналіз даних про запланованій та фактичній продажі

- Планування продаж - у натуральному і вартісному вираженні, як по підприємству в цілому, так і по підрозділах

- Планування продаж за окремими товарними позиціями

- Формування графіку відвантаження товарів

- Планування надходження доходів від продажів - для формування бюджету прибутків та збитків

 

Виробництво в «Управління невеликою фірмою для України»:

- Облік виробництва за моделлю "на склад" або "під замовлення" 

- Зберігання специфікацій на виготовлення виробів

- Облік випуску продукції та напівфабрикатів 

- Передача продукції та напівфабрикатів між підрозділами, в рамках технологічного циклу 

- Передача продукції та напівфабрикатів на склад для подальшого продажу або зберігання 

- Облік прямих і не прямих витрат на виробництво продукції і напівфабрикатів у розрізі статей витрат 

- Розрахунок фактичної собівартості продукції та напівфабрикатів 

- Контроль потреби в матеріалах 

- Контроль виконання відрядних нарядів виконавцями 

- Аналіз виконання замовлень на виробництво 

- Аналіз виконання відрядних нарядів

- Формування календарного графіка виробництва продукції 

- Формування замовлень на виробництво 

- Формування відрядних нарядів виконавцям 

- Розрахунок потреби в запасах 

- Планування прямих і непрямих витрат

 

Надання послуг в «Управління невеликою фірмою для України»:

- Ведення бази клієнтів 

- Реєстрація та зберігання договорів з замовниками 

- Облік різних видів знижок та націнок 

- Ведення прайс-листа 

- Облік наданих послуг 

- Формування завдань співробітникам на надання послуг 

- Реєстрація використаного часу на надання послуг 

- Облік прямих і непрямих витрат у розрізі статей витрат 

- Розрахунок фактичної собівартості 

- Відстеження виконання завдань співробітниками 

- Виявлення відхилень від запланованих графіків 

- Аналіз наданих послуг у розрізі клієнтів, замовлень. 

- Формування графіків надання послуг 

- Формування завдань співробітникам на надання послуг

 

 

Вартість: 8 400,00 грн.
КОМПЛЕКС ©