Бухгалтерія будівельної організації

Бухгалтерія будівельної організації

Програмний продукт "Бухгалтерія будівельної організації" включає  весь функціонал конфігурації "Бухгалтерія для України" і конфігурацію (прикладне рішення) "Бухгалтерія будівельної організації"

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ:

"Бухгалтерія будівельної організації" забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і т.д. Дане прикладне рішення можна використовувати не тільки для ведення бухгалтерського, податкового та фінансового обліку, а й для завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами. В "Бухгалтерія будівельної організації" закладена можливість спільного використання з прикладними рішеннями "Управління торгівлею" і "Зарплата і управління персоналом". Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

Програма охоплює повний інвестиційний цикл за такими блоками:

·         Бухгалтерський облік та оподаткування діяльності інвестора;

·         Бухгалтерський облік та оподаткування діяльності замовника;

·         Бухгалтерський облік та оподаткування діяльності підрядника.

 

          Програмний продукт "Бухгалтерія будівельної організації" об'єднує функції своїх попередників - "Замовник будівництва 1.0", "Підрядник будівництва 2.3" - і має власні відмітні особливості:

•     наявність механізму реалізації інвестиційного проекту по будівництву об'єкту за рахунок власних, позикових засобів або пайових грошових коштів інвесторів;

•     наявність механізму організації пайового будівництва із залученням спеціалізованого замовника; без залучення спеціалізованого замовника, самостійно виконуючи його функції; без залучення третіх осіб, самостійно виконуючи функції замовника і генерального підрядника;

•     ведення обліку довгострокових інвестицій, як по фактичних витратах, так і обліку вироблених капітальних вкладень за договірною вартістю;

•     передача робіт після закінчення будівництва;

•     розрахунки по договорах поступки права вимоги.

"Бухгалтерія будівельної організації" призначений для автоматизації ведення бухгалтерського обліку і завдань фінансової служби підприємства з будівельною специфікою обліку:

 

•     планування лімітів капітальних вкладень в розрізі об'єктів будівництва, статей витрат на будівництво і підрядників

•    планування витрат з утримання підрозділів замовника будівництва в розрізі статей витрат, підрозділів і джерел фінансування;

•     облік виконання будівельно-монтажних робіт в розрізі будівництв, об'єктів будівництва, статей витрат на будівництво, технологічної структури витрат, підрядчиків з формуванням довідки про вартість будівельних робіт і витрат за формою КБ-3;

•     облік ПДВ по капітальних вкладеннях в розрізі об'єктів капітальних вкладень;

•     облік устаткування, що вимагає монтажу в розрізі об'єктів будівництва і місць зберігання, облік заготівельно-складських витрат по устаткуванню в розрізі статей витрат;

•     облік поступлення і вибуття будівельних матеріалів в розрізі об'єктів будівництва і місць зберігання;

•     облік заготівельно-складських витрат по матеріалах в розрізі статей витрат;

•    облік видачі підрядчикам матеріалів як давальницька сировина і списання в міру його витрачання;

•     облік витрат за змістом підрозділів замовника будівництва (самого замовника будівництва і служби комплектації) в розрізі затверджених кошторисів, статей витрат і джерел фінансування, розподіл витрат на об'єкти будівництва;

•     облік вступу грошових коштів і використання засобів цільового фінансування в розрізі джерел фінансування;

•     контроль і коректування взаємно використаних засобів джерел фінансування;

•     облік операцій по передачі закінчених будівництвом об'єктів інвесторам з оформленням актів КБ-11 і КБ-14;

•     наявність аналітичних звітів по руху засобів джерел фінансування, обліку капіталовкладень, товаро-матеріальних цінностей, розрахунків з контрагентами;

•     наявність комплекту первинних документів по обліку капіталовкладень, незавершеного виробництва об'єктів будівництва, обліку ТМЦ і інших документів, що використовуються замовником будівництва;

•     формування пайового вкладу і розрахунки по договорах;

•     формування планової вартості будівельно-монтажних робіт з можливістю створення локального кошторису, відомості трудових і матеріальних ресурсів, розрахунок маржінального доходу по кошторису, а потім віддзеркалення передачі виконаних робіт на підставі створеного кошторисного розрахунку з формування уніфікованого акту передачі виконаних будівельних робіт КБ-2;

•     облік будівельно-монтажних робіт в розрізі об'єктів будівництва, облік незавершеного виробництва по статтях витрат з віддзеркаленням етапів виконання будівельних контрактів у вигляді довідок про вартість виконаних робіт з використанням уніфікованих друкарських форм КБ-3;

•     можливість формування звідної довідки за формою КБ-3;

•     роздільний облік будівельно-монтажних робіт, виконаних власними силами і силами сторонніх підрядних організацій, у складі собівартості будівельних робіт і у складі виручки при реалізації будівельно-монтажних робіт;

•     облік прийнятих від субпідрядника послуг замовника, віддзеркалення реалізації замовникові послуг генпідрядника з можливістю розрахунку їх об'єму як по відсотку від будівельно-монтажних робіт, так і прямими сумами;

•     облік прийнятих субпідрядних робіт по об'єктах з можливістю використання прийнятих актів при передачі робіт замовникові, як передача субпідрядних робіт;

•     облік невідфактурованих поставок з використанням уніфікованої форми М-7. Облік списання матеріалів по об'єктах формою М-29;

•     облік взаєморозрахунків з постачальниками, субпідрядниками, покупцями і замовниками з виведенням універсальних Актів звірки. Формування журналу-ордера №6 по постачальниках і субпідрядниках, відомості №5с по замовниках;

•     проведення двосторонніх і трибічних актів взаємозаліків по рахунках розрахунків з контрагентами. Інвентаризація взаєморозрахунків з формуванням уніфікованої форми ІНВ-17;

•     облік продукції, робіт, послуг що випускаються (виконуваних) за допомогою допоміжного виробництва;

•     розрахунок собівартості допоміжного виробництва;

•     аналіз витрат по роботах, виконаних власними силами і із залученням субпідрядних організацій;

•     аналіз оплати замовником прийнятих етапів виконання будівельних контрактів;

•     аналіз оплати субпідрядних робіт в розрізі об'єктів будівництва;

•    внутрішньогосподарські розрахунки по рахунку 79;

•     складання регламентованої бухгалтерської і податкової звітності.

 

Вартість: 8 400,00 грн

 


КОМПЛЕКС ©