Курс «Використання прикладного рішення «1С Бухгалтерія 8 для України»

Курс «Використання прикладного рішення «1С Бухгалтерія 8 для України»
Програма курсу: 
- Облік матеріально-виробничих запасів 
Складський облік 
- Облік тогівельних операцій  
Облік комісійної торгівлі 
Операції з тарою 
Облік банківських та касових операцій а також розрахунків з контрагентами 
Облік основних засобів, нематеріальних та малоцінних активів 
Облік основного та допоміжного виробництва 
Облік напівфабрикатів та непрямих видатків 
Облік ПДВ 
Спрощений кадровий облік та розрахунок заробітної плати 
Податковий облік по податку на прибуток та підтримка кількох схем оподаткування 
Крім того, будуть розглянуті операції закриття місяця, стандартні та регламентовані бухгалтерські звіти, сервісні можливоcті системи. 

Дні проведення занять:  вівторок, четвер

Час проведення занять: 18:00 год.  

Кількість занять: 10

Тривалість: 3 год.

Вартість: 1800 грн. У вартість входить підручник, який отримує кожен слухач на першому занятті. Запис за телефоном (032) 240-30-90 
                                           

КОМПЛЕКС ©